το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

14η Διάσκεψη του ΕΣΡ: Σημαντικά ζητήματα που αφορούν πολλούς Τηλεοπτικούς καθώς και αρκετούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Η Ημερήσια Διάταξη της 14ης Διάσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (3 Απριλίου 2017) έχει ως ακολούθως:

1.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις για τις οποίες έχουν κληθεί στο Συμβούλιο οι παρακάτω τηλεοπτικοί σταθμοί και αφορούν το δημοψήφισμα του 2015 επί των οποίων εισηγήτρια είχε ορισθεί η κ. Παπαδοπούλου και αφορούν:
α). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 465/2015, τηλεοπτικός σταθμός «MEGA», σχετικά με υποχρέωση αντικειμενικής και αμερόληπτης παρουσίασης πληροφοριών και ειδήσεων κατά τη μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών. (άρθρα 15 παρ. 2 εδ. γ, άρθρο 14 παρ.1, άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3592/07, άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β και γ του Ν.2328/95, άρθρο 5 παρ.1 και 2, άρθρο 8 παρ.1, άρθρο 14, αρθρο 15 παρ. 1, άρθρο16 παρ.1 και παρ. 2 του Π.Δ.77/2003, άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.2462/97 καθώς και τις Οδηγίες του ΕΣΡ 1/ 21.2.2006 και 1/ 21.10.2013 και το άρθρο 10 της Σύμβασης της Ρώμης)
(έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Ελλάδα ώρα μηδέν» της 2.7.2015) β). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 471/2015, τηλεοπτικός σταθμός «MEGA», σχετικά με ελευθερία έκφρασης και αντικειμενικής και αμερόληπτης μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν τα άρθρα 10 παρ.1 της Σύμβασης της Ρώμης, το άρθρο 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα, το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, το άρθρο 15 παρ. 2γ του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3592/2007, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β και γ του Ν.2328/1995, το άρθρο 3 παρ. 2α του Ν1730/1987)
(ενημερωτική εκπομπή «Ελλάδα ώρα μηδέν» της 5.7.201)
γ)Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 480/2015, τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΙ», σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 του Σ., αρ. 1 παρ. 1 του Ν.3592/2007, αρ. 1 παρ. 1 εδ. β και γ του Ν.2328/1995, αρ. 3 και αρ.5 παρ. 1 και 2, αρ.8 παρ.1, αρ. 14, παρ.1 του Π.Δ. 77/2003 - αντικειμενική, αμερόληπτη και με ίσους όρους ενημέρωση, 16 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, αρ.48 παρ. 2 Π.Δ. 26/2012, αρ. 7 παρ. 1 εδ ε & στ Ν.3603/2007 και την υπ’ αρ. 10930/2015 ΚΥΑ - παρουσίαση πολιτικών θεμάτων κατά την προδημοψηφισματική περίοδο, αρ. 5 παρ. 2, αρ. 14 παρ. 2 του Π.Δ 77/2003 - παρουσίαση των γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην δημιουργούν σύγχυση ή πανικό στο κοινό- απαγόρευση δραματοποιημένης αναπαράστασης των γεγονότων κατά την μετάδοση των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών.
(εκπομπές που αφορούν δημοψήφισμα την 4 και 5.7.2015)
δ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 479/2015, τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΙ», σχετικά
σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 του Σ., 1 παρ. 1 και 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, 3 και 16 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 77/2003, 3παρ. 6 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με το αρ. 3 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995 -πιθανή ανισομερής παρουσίαση συγκεντρώσεων ΝΑΙ και ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5 .7.2015, αρ. 48 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 και παρ. 12 σε συνδυασμό με παρ. 13 της ΚΥΑ 10930/2015 - πιθανή παράνομη προβολή προδημοψηφισματικών συγκεντρώσεων την παραμονή του δημοψηφίσματος.
(ροή προγράμματος από 29.6.1025 ως 5.7.2015)

2.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις που αφορούν το δημοψήφισμα του 2015 επί των οποίων εισηγήτρια είχε ορισθεί η κ. Μήτρου και αφορούν:
α) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 597/2015, του τηλεοπτικού σταθμού «STAR», σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 του Σ, 1 παρ. 1, αρ. 3 παρ. 22 του Ν.2328/1995, αρ. 3 και 16 παρ.1 και 2 του Π.Δ/τος 77/2003, αρ. 3 παρ. 6 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με αρ. 3 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995 - πιθανή παράβαση αρχών αντικειμενικότητας και πολιτικής πολυφωνίας από την ανισομερή μετάδοση της πρώτης προδημοψηφισματικής συγκέντρωσης. (ακρόαση 24.1.2017)
(Δελτίο ειδήσεων την 29.6.2015 και 30.6.2015)
β) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 594/2015, του τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA», σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 15 παρ. 2 του Σ, 1 παρ. 1, αρ. 3 παρ. 22 του Ν.2328/1995, αρ. 3 και 16 παρ.1 και 2 του Π.Δ/τος 77/2003, αρ. 3 παρ. 6 του Ν. 4173/2013 σε συνδυασμό με αρ. 3 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995- πιθανή παράβαση αρχών αντικειμενικότητας και πολιτικής πολυφωνίας από την ανισομερή μετάδοση προδημοψηφισματικών συγκεντρώσεων. (10.1.2017)
(Δελτίο ειδήσεων την 29.6.2015, 30.6.2015 και 2.7.2015)

3.    Συζήτηση σχετικά με υπόθεση που αφορά το δημοψήφισμα του 2015 επί των οποίων εισηγητής είχε ορισθεί ο κ. Καραποστόλης και αφορά:
α) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 574/2015, τηλεοπτικός σταθμός E TV, εκπομπή ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ της 4ης και 5ης Ιουλίου 2015 σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 48 παρ. 2 του Π.Δ/τος 26/2012, παρ. 12 της ΥΑ 10930/2015- έλεγχος ενδεχόμενης παραβίασης διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας.

4.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταρχάς εξετασθεί από το Κλιμάκιο Προγράμματος την 9.03.2017, με θετική εισήγηση καθώς και με απόφαση για να τεθούν στο Αρχείο.
α) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 663/2015, τηλεοπτικός σταθμός «ΕΡΤ 1», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών και της σήμανσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
(εκπομπή «Μπουτίκ για αυτόχειρες» της 27.11.2015)
β) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 279/2016, ραδιοφωνικός σταθμός «METROPOLIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν σε παραπλανητική διαφήμιση.
γ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 548/2015, τηλεοπτικός σταθμός «MTV», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών.
(εκπομπή «Popland» της 24.8.2015)
δ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 545/2015, τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΙ», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν αντικειμενική και ανεπηρέαστη από προσωπικές πολιτικές απόψεις ή πεποιθήσεις ενημέρωση.
(εκπομπή «Πρώτη γραμμή» της 3.8.2015)
ε) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 389/2015, ραδιοφωνικός σταθμός «SUPER FM 90,3» Νομού Χανίων, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν προστασία της προσωπικότητας αναφερόμενου προσώπου σε εκπομπές και ακρίβεια και πληρότητα της είδησης.
(ροή προγράμματος της 29.4.2015 8.00-10.00)
στ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου Π. 248/2015, τηλεοπτικός σταθμός «EXTRA CHANNEL», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν την μετάδοση γεγονότων που πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, να είναι όσο το δυνατόν πλήρης, ώστε να μην δημιουργούν σύγχυση στο κοινό. (εκπομπή «ΑποκαλυπτικόΔελτίο» της 16.8.2014)
ζ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 596/2015, τηλεοπτικός σταθμός «TV CRETA», σχετικά με πνευματική ιδιοκτησία.
η) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 519/2015, τηλεοπτικός σταθμός «ALPHA», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν σε ποιότητα προγράμματος και προστασία ανηλίκων. (εκπομπή «ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ» της 18.11.2014)
θ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 273/2015, τηλεοπτικός σταθμός «STAR CHANNEL», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών και της σήμανσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
(εκπομπή «Β- DAMAN CROSSFIRE KAI SLUGTERRA» της 22.3.2015 από 12.00-13.00 η ώρα περίπου)
ι) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 328/2015, τηλεοπτικός σταθμός «Ε TV», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν προστασία κοινού για τοποθέτηση προϊόντος.
(εκπομπή «ΤΩΡΑ» της 25-26.4.2015)
κ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 500/2014, τηλεοπτικός σταθμός «ΖΕΥΣ TV», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν σε προβολή δελτίων ειδήσεων από ενημερωτικό σταθμό συνολικής διάρκειας κάτω της μιας ώρας και πιθανή αναμετάδοση του δελτίου ειδήσεων άλλου τηλεοπτικού σταθμού.
(24ωρη ροή προγράμματος της 1.11.2014)
λ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 281/2014, τηλεοπτικός σταθμός «AXION TV», Νομού Κορίνθου, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στην προβολή πρωτότυπων δελτίων ειδήσεων συνολικής ημερήσιας διάρκειας κάτω της μιας ώρας, την προβολή μαγνητοσκοπημένων δελτίων ειδήσεων, πιθανή αποστολή ελλιπούς ροής προγράμματος, υπερβολική προβολή της τοποθέτησης προϊόντων, πιθανή προβολή συγκεκαλυμμένων διαφημίσεων.
(48ωρη ροή προγράμματος της 6-7.9.2014)
μ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 269/2014, τηλεοπτικός σταθμός «BEST», Νομού Μεσσηνίας, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στην παράληψη προβολής αντίθετης άποψης- έλλειψη πολυμέρειας και μετάδοση μαγνητοσκοπημένων δελτίων ειδήσεων.
(δελτία ειδήσεων της 5.9.2014)
ν) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 64/2014, τηλεοπτικός σταθμός «BEST TV» Νομού Μεσσηνίας, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν συγκεκαλυμμένη διαφήμιση σε δελτίο ειδήσεων και υπέρβαση ωριαίου διαφημιστικού χρόνου.
(ροή προγράμματος της 20/4, 4/5,5/5,6/5/2014)
ξ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 206/2014, ραδιοφωνικός σταθμός «LIFE», Νομού Ηλείας, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν σε υπέρβαση ωριαίου διαφημιστικού χρόνου, προβολή ειδησεογραφικής εκπομπής από μη ενημερωτικό σταθμό και χορηγία ειδησεογραφικής εκπομπής.
(ροή προγράμματος της 14.5.2014)
ο) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 312/2016, ραδιοφωνικός σταθμός «ARENA», Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με καταγγελία της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης, για απρεπή σχόλια σε βάρος του δημοσιογραφικού κόσμου.
(ροή προγράμματος της 12.5.2016,13.00-16.00)

5.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταρχάς εξετασθεί από το Κλιμάκιο Διαφάνειας την 20η.02.2017, με πρόταση να τεθούν στο Αρχείο.
α) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 236/2016, τηλεοπτικός σταθμός «ΑΝΤΕΝΝΑ», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στην ποινική προδικασία - τεκμήριο αθωότητας- ελευθερία Τύπου και έκφρασης (δελτίο ειδήσεων» της 17,18.5.2016)
β) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 302/2015, ραδιοφωνικός σταθμός «SFERA», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στο σεβασμό στο Σύνταγμα και τους θεσμούς και σεβασμός συμμετεχόντων σε εκπομπές.
(πρωινή εκπομπή της 30.3.2015)
γ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 222/2016, τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΙ», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στο σεβασμό της έννομης τάξεως, ελευθερία έκφρασης και προστασία ανηλίκων.
(ταινία «ΙΗΣΟΥΣΗ «ΑΛΗΘΙΝΗΙΣΤΟΡΙΑ» της 1.5.2016)
δ) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 331/2016, τηλεοπτικός σταθμός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στην ποινική προδικασία- τεκμήριο Αθωότητας- ελευθερία έκφρασης και Τύπου.
(δελτίο ειδήσεων της 17,18.5.2016)
ε) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 233/2016, τηλεοπτικός σταθμός «STAR», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν στην ποινική προδικασία - τεκμήριο αθωότητας- ελευθερία Τύπου και έκφρασης (δελτίο ειδήσεων» της 17,18.5.2016)

6.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εισάγονται στην Ολομέλεια για απόφαση, είτε διότι έχει κλείσει ο σταθμός, είτε διότι ο έλεγχος παρέλκει λόγω αλλαγής της ιδιοκτησίας.
α) Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 432/2008,    τηλεοπτικός
σταθμός «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Ν. Θεσσαλονίκης σχετικά με παράλειψη υποβολής έως 31.1.2005 την από το άρθρο 3 παρ 4 του Π.Δ/τος 310/1996 απαιτούμενα έγγραφα. (ακρόαση 24.6.2008) β). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 319/2010, ραδιοφωνικός σταθμός
«ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ» Ν. Δωδεκανήσου, σχετικά με
γ). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 724/2009, τηλεοπτικός σταθμός «CHANNEL NINE», «ΚΑΝΑΛΙ 9» σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού.
δ). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 2008, ραδιοφωνικός σταθμός «ISLAND» Νομού Μαγνησίας σχετικά με έγκριση συμβάσεως μεταβιβάσεως ραδιοφωνικού σταθμού.
ε). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 653/2015, ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΕ» Νομού Χίου σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού.
στ). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 705/2015, ραδιοφωνικός σταθμός «ΛΑΜΨΗ 106,3» Νομού Κοζάνης, σχετικά με έγκριση μεταβιβάσεως ραδιοφωνικού σταθμού.
ζ)    Υπόθεση    με    αριθμ.    Φακέλου 208/2016,    τηλεοπτικός σταθμός «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Ν. Θεσσαλονίκης σχετικά με μεταβίβαση μετοχών τηλεοπτικού σταθμού.
η)    Υπόθεση    με    αριθμ.    Φακέλου 67/2017,    ραδιοφωνικός σταθμός «VIEW FM» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
θ)    Υπόθεση    με    αριθμ.    Φακέλου 68/2017,    ραδιοφωνικός σταθμός «ΣΤΑΘΜΟΣ» Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με μη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.

7.    Συζήτηση σχετικά με υποθέσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταρχάς εξετασθεί από το Κλιμάκιο Προγράμματος την 23η.03.2017, με πρόταση για να τεθούν στο Αρχείο.
α). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 10/2016,    τηλεοπτικός σταθμός «MEGA CHANNEL», σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων περί - αληθούς, ακριβούς και όσο το δυνατόν πλήρους μετάδοσης γεγονότων - προστασίας της προσωπικότητας νομικού προσώπου, κατά τη μετάδοση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων της 11ης. 10.2015 και των κεντρικών δελτίων ειδήσεων της 11ης και 18ης. 10.2015 από τον τηλεοπτικό σταθμό.
β). Υπόθεση με    αριθμ.    Φακέλου 147/2015,    τηλεοπτικός σταθμός «CHANNEL NINE» Νομού Αττικής,    σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 6 παρ. 13 περ γ του Ν.3592/2007- διάρκεια δελτίου ειδήσεων, περίπτωση α ii του Ν.3592/2007- διάρκεια προγράμματος.(48ωρη ροή προγράμματος 24 και 25.1.2015)
γ).    Υπόθεση    με    αριθμ.    Φακέλου 287/2015,    τηλεοπτικός σταθμός «ALPHA», εκπομπή «10 ΕΝΤΟΛΗ» 1.4.2015 σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 26 παρ.
4.5    του Π.Δ/τος 109/2010 και αρ. 3 και 4 παρ. 2 της με αρ 6198/Ε/515/Ι/2000 Υ.Α. - περί προστασίας ανηλίκων τηλεθεατών.
δ).    Υπόθεση    με    αριθμ.    Φακέλου 241/2016,    τηλεοπτικός σταθμός «ΕΡΤ 1» , εκπομπή «STUDIO 3» 13.5.2016 σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 11 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003, 6 παρ. 2 και 1 της ΕΣΔΑ, αρ. 14 παρ. 2 του Ν.2426/1997, αρ. 48 παρ. 1 και 47 του Χάρτη ΕΕ, αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4173/2013, αρ. 5 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 και Υπόδειξη 1/2011- τεκμήριο αθωότητας κατηγορούμενου- ακριβείς μετάδοση γεγονότος, αρ. 26 παρ. 5 και7 του Π.Δ/τος 109/2010, αρ. 1 και3 της ΥΑ 6138/2000- απουσία σήμανσης.
ε). Υπόθεση των τηλεοπτικών σταθμών «ACTION 24» Νομού Αττικής με αρ.Φακ. 1/2017, «ΑΒ CHANNEL» Νομού Αττικής με αρ.Φακ. 2/2017, και «HIGH TV» Νομού Αττικής με αρ.Φακ. 3/2017 , σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε διαφήμιση καλλυντικού προϊόντος με αναφορά σε θεραπευτικές ιδιότητες - οι εκπομπές είναι του 2016 και έχει περάσει η προθεσμία για την αποστολή του εν λόγω προγράμματος. ζ).    Υπόθεση με    αριθμ.    Φακέλου 155/2015,    τηλεοπτικός σταθμός «ALPHA CHANNEL» , εκπομπή «10H ΕΝΤΟΛΗ» 11.2.2015, σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 26 παρ. 4,5 του Π.Δ/τος 109/2010 και αρ. 3 και 4 παρ. 2 της με αρ 6198/Ε/515/Ι/2000 Υ.Α. - περί προστασίας ανηλίκων τηλεθεατών και σήμανσης.
η).    Υπόθεση με    αριθμ.    Φακέλου 592/2015,    τηλεοπτικός σταθμός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» , εκπομπές VICE, SPARTACUS:BLOOD & SAND, 21.10 και 22.10.2015, σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 26 παρ.
4.5    του Π.Δ/τος 109/2010 και αρ. 3 και 4 παρ. 2 της με αρ 6198/Ε/515/Ι/2000 Υ.Α. - περί προστασίας ανηλίκων τηλεθεατών και προσήκουσας σήμανσης.
θ). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 314/2016, ραδιοφωνικός σταθμός «METROPOLIS 95,5» Νομού Θεσσαλονίκης, εκπομπή «Αθλητικές Ταξιαρχίες» 27.5.2016, σχετικά με καταγγελία ακρόαση για    ενδεχομένως    παράνομη    διεξαγωγή εράνου    υπέρ του
συμπαρουσιαστή και μόνιμο καλεσμένο της ραδιοφωνικής εκπομπής.
ι). Υπόθεση με αριθμ. Φακέλου 204/2016, τηλεοπτικός σταθμός «Ε CHANNEL» , εκπομπή «PAROLE» 5.4.2016, σχετικά με καταγγελία τηλεθεατή για προβολή προκλητικού μασάζ σε γυμνό μοντέλο με ζουμ της κάμερας στα επίμαχα σημεία του σώματος του μοντέλου.
Ο Πρόεδρος εισάγει τις με αρ. πρ. 5036/30.12.2016, 163/16.1.2017, 4/2.1.2017294/20.1.2017 καταγγελίες τηλεθεατών για την σειρά ΜΠΡΟΥΣΚΟ της 28,29,30.12.2016 και 19.1.2017 του τηλεοπτικού σταθμού ANTENNA.
Ο Πρόεδρος εισάγει τις με αρ.πρ.868/2.2.2017, 870/2.2.2017,1100/9.2.2017 καταγγελίες για την εκπομπή «ΤΑΤΙΑΝΑ LIVE» του τηλεοπτικού σταθμού «Ε TV», σχετικά με παρουσίαση ερωτικών ποιημάτων του κυρίου Τάσου Κουράκη με αισχρό τρόπο.
Ο Πρόεδρος εισάγει την με αρ.πρ. 1100/9.2.2017 καταγγελία για την εκπομπή «ΤΑΤΙΑΝΑ LIVE» 7/2/2017 του τηλεοπτικού σταθμού «Ε TV», σχετικά με προστασία ανήλικων τηλεθεατών από τα λεγόμενα στην εκπομπή.

8.    Συζήτηση σχετικά με την υπόθεση τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», με αριθμ. Φακέλου 152/2016, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων που αφορούν σε ποιότητα προγράμματος. (εκπομπή «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ» της 16.3.2016) η οποία έχει εξετασθεί από το Κλιμάκιο Προγράμματος την 9η.03.2017, με πρόταση για να τεθεί στο Αρχείο, λόγω ανυπόστατης καταγγελίας.

9.    Ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ Ν. Έβρου που δεν έχει Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας, και αφορά αίτηση θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 266/30.7.2015 αποφάσεως του ΕΣΡ.

10.    Ενημέρωση της Ολομέλειας από ομάδα ειδικών επιστημόνων σχετικά με τα πορίσματα πρόσφατης μελέτης για τα μέσα χρηματοδότησης των Αρχών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων στην Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 19:43

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group